Realitní nápověda - slovník realitních pojmů


Pronikli jste do světa nemovitostí, ale v některých pojmech stále tápete?
Připravili jsme pro Vás slovník realitních pojmů, se kterými se nejčastěji potkáte.

 


 

Advokátní úschova - je účet u advokáta, který slouží ke složení finanční částky, na které se smluvní strany dohodly. Slouží zejména ke zvýšení důvěry a jistoty. Po předem domluvených podmínkách advokát z úschovy uvolní peníze a vyplatí je určené osobě. Tento typ úschovy se nejčastěji využívá při prodeji nemovitosti.

Akontace - neboli ,,platba předem’’, nejčastěji se využívá při leasingu, nebo splátkovém prodeji, kde slouží jako první splátka kupní ceny. Výše akontace ovlivňuje výši splátek a úroků. Čím větší akontace, tím bývá dlužník považován za méně rizikového.

Anuita - je stálá splátka úvěru, nejčastěji měsíční. Zahrnuje v sobě jak splátku jistiny, tak i úroků.

 

B
 

 

Bytový dům - budova, kde alespoň polovina plochy musí být určena na trvalé bydlení.
  Má společný vstup z veřejné komunikace.

  Bytové družstvo - právnická osoba, která zajišťuje bytové potřeby svých členů.

 

 

C

 

Cenová mapa - mapa, znázorňující cenu za 1 m2 s ohledem na lokalitu a druhu nemovitosti.

Číslo evidenční - označení budov, které neslouží k trvalému bydlení a nemají své popisné číslo (zahradní domy, chaty,..) 

Číslo orientační - číslo domu usnadňující orientaci, jedna strana ulice má čísla sudé a druhá liché.

Číslo popisné - je zpravidla to číslo delší, tedy před číslem orientačním.

 

D
 

Developer - společnost, která investuje do výstavby nemovitostí, určené k následujícímu prodeji či pronájmu.

Dvojdům - dva domy, které mají jednu společnou střechu.

Daň z nemovitých věcí - termínem zaplacení je do konce května a platí ji ten, kdo je na katastru nemovitostí zapsán jako majitel k 1. lednu letošního roku. Platí se vždy pro celý rok, tedy i v případě, že by ji majitel během roku prodal, neplatí se v poměrné výši měsíců vlastnictví.

 

E
 

Energetický štítek - neboli průkaz energetické náročnosti budovy poskytuje informace o energetické náročnosti dané nemovitosti.

 

F
 

Fond oprav - je tvořen vlastníky bytových jednotek, kdy každý z vlastníků měsíčně do tohoto fondu přispívá v rámci měsíčních záloh. Tento fond je určen na případné opravy a údržbu společných prostor.

 

G
 

Geometrický plán - je nedílnou součástí právních listin, podle kterých je proveden zápis do katastru nemovitostí.

 

 

H
 

Hrubá stavba - stavba s dokončenými základnami a zastřešením, ale bez omítek, dveří, oken, podlah atp.

Hypoteční úvěr - je půjčka zajištěná zástavou nemovitosti. Obvykle se jedná o stejnou nemovitost, na kterou si půjčujete, ale může to být i nemovitost třeba rodičů. Lze ručit i více nemovitostmi a získat tak půjčku na celou hodnotu nemovitosti - tedy bez akontace.

 

I
 

Insolvence - neschopnost dlužníka splácet.

 

J
 

Jistina - částka, kterou jste si půjčili od banky v případě úvěru. Nejsou v ní zahrnuty úroky ani poplatky.

 

 

K
 

Katastr nemovitostí - obsahuje údaje o nemovitostech - popis, soupis, geometrické a polohové určení, vlastnické práva a jiná práva.

Kolaudace - je úřední postup, který probíhá před tím, než začne být dokončená stavba užívána. Objekt musí splňovat hygienické, stavební a protipožární normy.

Komerční nemovitost - je nejčastěji objekt, který neslouží k bydlení, ale k provozu kanceláře, restaurace, obchodního prostoru..

 

 

L
 

List vlastnictví - neboli ,,LV'' je veřejná listina obsahující informace o nemovitosti - katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku, věcná břemena a další omezení vlastnických práv a nabývacích titulech k nemovitosti. 

Lodžie - často nesprávně označována jako ,,balkon’’, je zastřešený prostor v budově, který je zepředu otevřený a nevystupuje z obvodu zdi domu.
 

M
 

Mezonet - ,,maisonette’’ je vícepodlažní byt v bytovém objektu, většinou dvoupatrový s vnitřním schodištěm a velkými okny s terasou.

 

N
 

Nebytový prostor - místnost, nebo byt, kdy podle rozhodnutí stavebního úřadu, není vhodný k bydlení, a nebo kde byl udělen souhlas s využíváním prostoru jako nebytový prostor.

 

O
 

Odhad ceny nemovitosti - zjištění celkové hodnoty nemovitosti, je zapotřebí při převodu a prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví.

 

P
 

Plocha užitná - součet místností uvnitř vnějších stěn - bez balkonu, lodžie, terasy, sklepu, chodby, kóje, kolárny.

Plocha podlahová - součet místností včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce.

Plocha obytná - plocha domu v m2 bez balkonu, sklepa a úklidových místností, jednoduše řečeno plocha určená k ,,obývání’’.

 

R
 Rezervační smlouva - nejčastěji využívána při pronájmu či prodeji nemovitostí, zajišťuje zájemci o nemovitost, že ji realitní kancelář již nebude dále nabízet dalším zájemcům.

 

S
 

Smlouva o smlouvě budoucí - písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní. 

Solvence - je platební schopnost.

Stavební povolení - povolení stavby stavebním úřadem, je to nejdůležitější úkon, který je potřeba splnit před započetím stavby.

 


T
 

Tržní cena - cena, kterou je kupující ochoten zaplatit.

Tržní odhad - je reálná hodnota nemovitosti.

 

U
 

Územní řízení - proces, kdy se posuzuje, zdali je možné navrhovanou stavbu s vlivy na okolí umístit do území a zda je stavba v souladu s plánovací dokumentací.

 

V
 

Věcné břemeno - povinnost vlastníka něco dát, konat, trpět.

 

Z
 

Zastavěný pozemek - pozemek na němž je postaven bytový dům, ohraničený obvodem bytového domu.

 

 

Nenašli jste co hledáte? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. 

*
*
*
*
fullname: