Právní ustanovení při pronájmu bytu

Pronájem bytu je proces, kterého se účastní několik stran, v zásadě se však jedná o pronajímatele a nájemce. Celý průběh by měl být pro obě strany transparentní a férový. Důležité je také splňovat všechny potřebné předpisy a podmínky, nejen z právního hlediska. Ne každý se však v právnickém světě orientuje na výbornou. V tomto článku objevíte odpovědi na otázky typu, co od nájemce může a nemůže pronajímatel požadovat, případně za jakým účelem lze prostory využívat.

 

Pronájem nemovitosti je velmi detailně popsán v občanském zákoníku. Mezi jedny ze základních ustanovení patří například tyto:

 

Podnikání v bytě

Od nájemce je zpravidla očekávané, že bude byt používat pouze k bydlení. V zákoně je ale ovšem výjimka, která hovoří o tom, že nájemce může v bytě také pracovat či podnikat. Podnikání však nesmí být primárním účelem, proč byl byt pořízen a musí se jednat pouze o příležitostnou činnost spojenou s bydlením. Nájemce nesmí také provozovat podnikání, které by omezovalo nebo obtěžovalo sousedy. V bytě můžou tedy probíhat například kurzy cizího jazyka nebo jiné schůzky, ale dílnu si zde nájemce postavit nesmí.

 

Opravy v bytě

Pronajímatel je povinen udržovat nemovitost v takovém stavu, aby byla obyvatelná. Pokud dojde v průběhu pronajímání k takovému poškození, které neumožňuje nájemci dále využívat byt, je pronajímatel zodpovědný za opravu.

Drobné úpravy a údržba během pronajímání mohou zůstat na zodpovědnost nájemce. Za běžnou údržbu se rozumí udržování a čištění prostor a vybavení při běžném užívání, jako je malování, tapetování, čištění podlah, čištění odpadu aj.

 

Počet osob

Kolik osob žije v bytě, je velmi důležitý faktor. Nájemce je povinen nahlásit přesný počet osob, a to i v případě, že se to v průběhu nájmu mění. Důvod, proč pronajímatel potřebuje vědět, kolik osob v bytě žije, je především z důvodů nákladů na spotřebu energií, vody a dalších služeb.

 

Neměli byste zapomínat také na další faktory, jako například oznámení nepřítomnosti v bytě trvající déle než 2 měsíce pronajímateli nebo práva, které mají obě strany při prohlídce bytu. Pokud v právnických záležitostech i tak tápete, neváhejte se nám ozvat, rádi vám poradíme.