Nový stavební zákon má nabýt účinnosti od července 2023

 

Poslanci začali v rámci prvního čtení projednávat nový stavební zákon, druhým čtením by mohl projít v prosinci nebo v lednu. Po podpisu prezidenta má začít platit v první polovině roku 2021. Nabývat účinnosti bude postupně, celková účinnost se z důvodu koordinace s digitalizací stavebního řízení předpokládá od 1. července 2023.  

 

Cílem je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva. „Naše země potřebuje nový moderní dynamický stavební zákon pro 21. století. Bez něho se při povolování staveb nedostaneme kupředu a nedokážeme být konkurenceschopní vůči okolním státům. Máme před sebou příležitost, která nám do budoucna pomůže dostat se z ekonomické krize,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 

Nutná je reforma stavební správy, maximální integrace dotčených orgánů a tlak na dodržování lhůt státem. Rekodifikaci stavebního zákona musí zároveň provázet digitalizace stavebního řízení. S novým stavebním zákonem mají stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoli, včetně odvolání a přezkumu. Nyní trvá povolovací proces u dálnice v průměru 13 let a bytový dům v Praze trvá povolit více než pět let.

 

Věcný záměr původně počítal s čistě státní stavební správou. Po dohodě se Svazem měst a obcí a ministerstvem vnitra došlo letos v lednu k dohodě, že na obcích zůstanou stavební úřady dál v přenesené působnosti. Ty budou ponechány především na obcích s rozšířenou působností a na některých dalších, které splňují zákonem vymezená kritéria. O stavbách nadmístního významu bude rozhodovat krajská stavební správa v gesci státu. Pro strategické stavby státu vznikne Specializovaný stavební úřad, aby se už nestávalo, že bude úsek Pražského okruhu za více než 10 miliard korun umísťovat malý stavební úřad v Uhříněvsi. V čele státní stavební správy stane Nejvyšší stavební úřad, který bude ústředním správním úřadem a bude podřízen vládě.

 

Co přinese nový stavební zákon nového?

  • Stavebník bude do roka vědět, jestli může stavět, či nikoliv. Dnes běžné trvá povolování staveb roky
  • Stavebník už nebude muset sám shánět 40 a víc razítek, většina dotčených orgánů bude integrovaná do stavebního úřadu
  • Místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolání. Dnes je možné kromě odvolání a žaloby v každém stupni řízení požadovat také přezkum jednotlivých závazných stanovisek
  • Nadřízený orgán bude povinen na základě apelačního principu rozhodnout o odvolání - skončí tak nekonečný ping – pong, kdy odvolací stavební úřad vrací řízení na první instanci, a to často opakovaně
  • Nový zákon zajistí dodržování lhůt, ať už ze strany stavebních úřadů, neintegrovaných dotčených orgánů nebo správců sítí. Ty dnes nejsou běžně dodržovány bez jakékoliv sankce
  • Zákon přinese zkrácené stavební řízení, kdy může být stavební povolení vydáno už do 30 dnů - typicky u bezproblémových případů rodinných domů
  • Stavebník bude moci v rámci stavebního řízení komunikovat s úřady elektronicky

Zdroj